Referenties - Jobstap

Jobstap

Als snelgroeiend re-integratiebedrijf met een eigen kijk op interne processen had Jobstap in 2002 behoefte aan een meegroeiend cliëntvolgsysteem. Invens bood de mogelijkheid om als partners te bouwen aan een systeem wat voldeed aan de allereerste eisen waarbij te alle tijde de mogelijkheid werd geboden om modulair door te ontwikkelen. Zeker in de woelige wereld van integratiebedrijven is dit een must. Invens bood de mogelijkheid om een systeem te bouwen dat naadloos aansloot op de bedrijfsprocessen van Jobstap. De visie dat een automatiseringssysteem het bedrijfsproces dient te volgen en niet andersom leidde tot een maatwerk-oplossing die precies voldeed aan de eisen van Jobstap, TRAVIS.

In 2006 is TRAVIS uitgegroeid van een clientvolgsysteem naar een trajectvolgsysteem met precies die functionaliteit die nodig is om te voldoen aan de eisen die de arbeidsintegratiemarkt met zich meebrengt. Denk hierbij aan Borea-eisen en verantwoordingsrapportages richting opdrachtgevers.

Jobstap dankt de mensen van Invens voor hun inzet en participatie in het groeiproces van Jobstap.

Jos Hakkennes, Algemeen Manager, Jobstap, maart 2006Nu in 2012 wordt TRAVIS nog steeds met veel voldoening dagelijks door Jobstap gebruikt. Het maatwerk-registratiesysteem sluit nog steeds perfect aan bij de wensen en eisen van Jobstap. Invens denkt met je mee en biedt de gewenste flexibiliteit.

Al met al zijn wij nog steeds erg tevreden met TRAVIS en de inzet van Invens.

Edwin Hendriks, Controller, Jobstap, maart 2012