Referenties - SterkvoorWerk

SterkvoorWerk

Medio februari 2005 heeft SterkvoorWerk besloten om gebruik te gaan maken van het cliëntvolgsysteem van Invens: TRAVIS.Met name het traject om de Borea-certificering te behalen heeft ons er versneld toe aangezet om een cliëntvolgsysteem te gaan gebruiken dat afgestemd was op onze organisatie. Het aanpassingsvermogen van TRAVIS aan de individuele klant en de mogelijkheid van het samen vormgeven van het gewenste cliëntvolgsysteem sprak ons wel aan.

Hoewel we nog volop in de implementatiefase zitten heeft TRAVIS ons al de nodige voordelen opgeleverd, zoals de mogelijkheid TRAVIS te gebruiken vanuit elke (werk)plek met een internetverbinding. Daarnaast zijn er allerlei overzichten te genereren ter ondersteuning van de managementinformatie.

Zoals gezegd is het implementatietraject nog niet helemaal afgerond, maar we zijn ervan overtuigd dat we steeds meer de voordelen gaan "proeven" van TRAVIS. Het continu aanpassen van het cliëntvolgsysteem aan de veranderende organisatie en inspelen op de flexibiliteit van de reïntegratiemarkt is een noodzaak. En dat wordt door de persoonlijke benadering en de aandacht voor het individuele maatwerk door TRAVIS ook ondersteund en mogelijk gemaakt.

Jac Haenraets, manager, SterkvoorWerk, juli 2005.